Monthly Archives: September 2021

LustgasPatroner och förebyggande undersökningar

Om sjukhuset där du bestämmer dig för att föda geranalgesi med lustgas patroner, kommer det inte vara nödvändigt att genomgå förebyggande undersökningar. Detta är en stor skillnad från metoder, såsom epiduralanestesi för vilka ett anestesiologiskt besök är obligatoriskt med LustgasPatroner. … Continue reading

Posted in Blog | Comments Off on LustgasPatroner och förebyggande undersökningar