LustgasPatroner och förebyggande undersökningar

Om sjukhuset där du bestämmer dig för att föda geranalgesi med lustgas patroner, kommer det inte vara nödvändigt att genomgå förebyggande undersökningar. Detta är en stor skillnad från metoder, såsom epiduralanestesi för vilka ett anestesiologiskt besök är obligatoriskt med LustgasPatroner. lustgas patroner kan endast administreras i närvaro av barnmorskan. Det är därför inte nödvändigt att det finns gynekologen och anestesiologen.

Det är dock lämpligt att gynekologen under de senaste besöken förklarar denna teknik för parturienten, för att förbereda henne för denna eventualitet. Liksom alla medicinska procedurer måste du underteckna ett informerat samtycke.

Kontraindikationer för lustgas patroner
Denna procedur indikeras för alla kvinnor som har haft en fysiologisk graviditet. Kontraindikationer gäller vissa patologiska tillstånd, men de är ganska sällsynta. Under alla omständigheter kommer din läkare att utvärdera om det är fallet att använda denna gas eller om det är bättre att tänka på olika tekniker för partoanalgesi.

Se mera: Kilcka härKilcka härKilcka härKilcka härKilcka härKilcka härKilcka härKilcka härKilcka här,

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.