Monthly Archives: March 2021

STUDIER OM TOXICITETEN HOS E-CIGARETTVÄTSKA

De studier som har utförts på vätskor har inte visat att de på lång sikt inte är farliga (det är också sant att tiden ännu inte är tillräcklig för att samla vittnesmål i detta avseende), men forskning har visat att … Continue reading

Posted in Blog | Comments Off on STUDIER OM TOXICITETEN HOS E-CIGARETTVÄTSKA